Carl R. Deckard – De uitvinder van selectief lasersinteren

Als kind had de kleine Carl R. Deckard al zijn zinnen gezet op het worden van een uitvinder. Hij moet dit doel ook bereiken.

Al als student had hij het idee

Toen hij in de jaren tachtig werktuigbouwkunde studeerde aan de universiteit van Texas, nam hij deel aan een zogenaamd zomerkamp. Het was tijdens dit kamp dat hij het idee kreeg dat zijn leven veranderde.

In die tijd werkte hij parttime bij een bedrijf genaamd TRW Mission, dat onderdelen voor oliewinning produceerde. Hoewel de bij de productie gebruikte machines state of the art waren en er ook CAD werd gebruikt, werden er naar zijn mening te veel gietstukken en dus matrijzen gebruikt.

Zijn idee werd opgevolgd en gesteund

Hij heeft dus enkele jaren gesleuteld aan de uitvoering van zijn idee om onderdelen te kunnen produceren zonder matrijzen. De vertegenwoordigers van de universiteit erkenden de waarde van zijn werk en steunden de gretige uitvinder. Hij wijdde zijn tijd in zijn Master en vervolgens als doctorandus aan het verbeteren van deze technologie.

In 1987 kon hij zijn octrooi voor selectief lasersinteren (SLS) laten registreren. Het octrooi werd in 1989 verleend. Bedrijven werden zich hiervan bewust en konden deze technologie in licentie geven. Deze ene uitvinding leverde de Universiteit van Texas jarenlang de hoogste opbrengst van alle octrooien op.

Carl R. Deckard Patenten

  • Selectief lasersinteren met geassisteerde verwerking van poeder (US4938816A)
  • Methode en apparaat voor het produceren van onderdelen door selectief sinteren (US5017753A)
  • Meervoudige materiaalsystemen voor selectief stralingssinteren (US4944817A)

Bronnen/verdere lectuur