Afdruk

Informatie volgens § 5 TMG:

Sercan Kahraman
Altenbredde 25

45731 Waltrop

Contact:

Telefoon: 0176646122 (Geen ondersteuning voor 3D printing verzoeken!)
E-mail:threedom.nl

Omzetbelasting:

Identificatienummer voor de omzetbelasting overeenkomstig §27 a Umsatzsteuergesetz:
DE315870314

Verantwoordelijk voor de inhoud overeenkomstig § 55 para. 2 RStV:

Sercan Kahraman
Altenbredde 25

45731 Waltrop

Bronvermeldingen voor foto's/grafieken:

Naast zelfgemaakte afbeeldingen/illustraties op deze website, gebruiken wij zogenaamde stockfoto's van onze service provider depositphotos.com.

Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
U vindt ons e-mailadres in het impressum hierboven.

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij, overeenkomstig § 7 lid 1 TMG is verantwoordelijk voor haar eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te bewaken of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten.

Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie overeenkomstig de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is evenwel slechts mogelijk vanaf het tijdstip waarop kennis is verkregen van een concrete inbreuk. Indien wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het ogenblik van het linken. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen.

Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van een overtreding van de wet. Indien wij kennis krijgen van schendingen van de wet, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright

De door de exploitanten op deze pagina's gemaakte inhoud en werken vallen onder het Duitse auteursrecht. Voor reproductie, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud van deze pagina niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name inhoud van derden wordt als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen. Als wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Plaats

Informatie verstrekt overeenkomstig Sec. 5 Duitse Telemediawet (TMG):

Sercan Kahraman
Altenbredde 25

45731 Waltrop

Contact:

Telefoon: 017664646122 (Geen ondersteuning voor 3D Printing problemen!)
E-mail:threedom.nl

BTW:

BTW-identificatienummer volgens Sec. 27 a Duitse wet op de belasting over de toegevoegde waarde:
DE315870314

Verantwoordelijk voor de inhoud. naar Sec. 55, par. 2 Duitse federale omroepovereenkomst (RstV):

Sercan Kahraman
Altenbredde 25

45731 Waltrop

Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Onze e-mail is te vinden in het impressum/juridisch bericht.

Wij nemen niet deel aan online geschillenbeslechting bij arbitragecommissies voor consumentenzaken.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverleners zijn wij aansprakelijk voor de eigen inhoud van deze websites volgens Sec. 7, lid 1, van de Duitse Telemediawet (TMG). Echter, volgens Sec. 8 tot en met 10 van de Duitse Telemediawet (TMG), zijn dienstverleners niet verplicht om ingediende of opgeslagen informatie permanent te controleren of naar bewijzen te zoeken die op illegale activiteiten duiden.

Wettelijke verplichtingen tot verwijdering van informatie of tot blokkering van het gebruik van informatie blijven onaangetast. In dit geval is aansprakelijkheid slechts mogelijk op het tijdstip waarop kennis wordt genomen van een specifieke schending van het recht. Illegale inhoud zal onmiddellijk worden verwijderd op het moment dat wij er kennis van krijgen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van die websites, daarom kunnen wij voor die inhoud geen garantie geven. Aanbieders of beheerders van gelinkte websites zijn altijd verantwoordelijk voor hun eigen inhoud.

De gelinkte websites waren op het ogenblik van de totstandbrenging van de link gecontroleerd op mogelijke schendingen van de wet. Illegale inhoud werd niet ontdekt op het ogenblik van de koppeling. Een permanente controle van de inhoud van gelinkte websites kan niet worden opgelegd zonder redelijke aanwijzingen dat er sprake is van een wetsovertreding. Illegale links zullen onmiddellijk worden verwijderd zodra wij er kennis van nemen.

Copyright

De door de aanbieders op deze websites gepubliceerde inhoud en compilaties zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor reproductie, bewerking, verspreiding en elk gebruik dat buiten de werkingssfeer van het auteursrecht valt, is schriftelijke toestemming van de auteur of opsteller vereist. Downloads en kopieën van deze websites zijn alleen toegestaan voor privé-gebruik.
Het commerciële gebruik van onze inhoud zonder toestemming van de auteur is verboden.

Auteursrechten van derden worden gerespecteerd zolang de inhoud op deze websites niet afkomstig is van de aanbieder. Bijdragen van derden op deze site zijn als zodanig aangegeven. Indien u echter schendingen van het auteursrecht vaststelt, verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen. Dergelijke inhoud zal onmiddellijk worden verwijderd.